العلامات التجارية:
السابق 1 2 3 4 5 6 7 التالي
Top 5 Positive Customer Reviews for carp fish rod
Produkts saņemts 18 kalendāra dienu laikā (Ķīna-Latvija (ES)) - solīto 32-48 kalendārās dienas. Izsūtīts 5 kalendārajā dienā. Produkts ir ļoti labas kvalitātes. Produkta apraksts un attēli atbilst saņemtajam produktam. Produkta virzība bija izsekojama caur Latvijas pastu. Product received within 18 calendar days (China-Latvia (EU)) - proposed 32-48 calendar days. Shipped out within 5 calendar days. The product is very good quality. Product description and pictures match the product received. Product track was traceable with National post.